Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KONNEKT d.o.o.

Naslov:Grahovo ob Bači 68, 5242 GRAHOVO OB BAČI

Država: Slovenija

Matična številka:1563181

Davčna številka: 14766060

Zastopnik: VLADIMIR LESJAK, MATIC LESJAK, MATIC LESJAK, JANJA LESJAK, JANJA LESJAK, TADEJ LESJAK

Datum vpisa: 4.10.2000

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 530 4630

E naslov:

Spletna stran: konnekt.si

Datum izdaje certifikata: 7.9.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija