Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:ALPFRIGO d.o.o.

Naslov:Obrtna cona Logatec 11A, 1370 LOGATEC

Država: Slovenija

Matična številka:1580990

Davčna številka: 81067356

Zastopnik: DAMJANA NASTRAN GORŠEK, TATJANA MARIJA NASTRAN, UROŠ NASTRAN, VINKO NASTRAN

Datum vpisa: 9.4.2001

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 750 9538

E naslov: info@alpfrigo.com

Spletna stran: www.alpfrigo.com

Datum izdaje certifikata: 29.9.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija