Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:T.T. CARGO d.o.o.

Naslov:Erjavčeva ulica 29, 5000 NOVA GORICA

Država: Slovenija

Matična številka:1602675

Davčna številka: 49189387

Zastopnik: JANKO TOMINEC, JANKO TOMINEC

Datum vpisa: 19.3.2001

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 05 335 6900

E naslov: info@ttcargo.si

Spletna stran: www.ttcargo.si

Datum izdaje certifikata: 13.11.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija