Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:GAŠPER TRŽENJE d.o.o.

Naslov:Dobrava 42, 2360 RADLJE OB DRAVI

Država: Slovenija

Matična številka:1603345

Davčna številka: 61396338

Zastopnik: JURIJ GAŠPER, UROŠ GAŠPER

Datum vpisa: 21.5.2001

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 887 9850

E naslov: info@gasper.si

Spletna stran: www.gasper.si

Datum izdaje certifikata: 20.12.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija