Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:LESAFFRE SLOVENIJA d.o.o.

Naslov:Obrtniška ulica 6F, 1370 LOGATEC

Država: Slovenija

Matična številka:1647091

Davčna številka: 74299573

Zastopnik: MIRJAM KAVČIČ

Datum vpisa: 30.8.2001

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 750 9038

E naslov:

Spletna stran: www.lesaffre.si

Datum izdaje certifikata: 4.1.2021

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija