Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:INDIVIDA CONSULTUM d.o.o.

Naslov:Industrijska cesta 1, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:1721976

Davčna številka: 28196767

Zastopnik: DANIEL GREGORIČ, KATJA MAJERLE

Datum vpisa: 6.8.2002

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 05 908 1460

E naslov: info@individa-partnerji.si

Spletna stran: www.individa-partnerji.si

Datum izdaje certifikata: 17.11.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija