Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KLIMA PTUJ d.o.o.

Naslov:Osojnikova cesta 9, 2250 PTUJ

Država: Slovenija

Matična številka:1766074

Davčna številka: 94863717

Zastopnik: ALENKA TROP SKAZA, ROBERT KOLARIČ, SMILJAN TROP

Datum vpisa: 9.1.2003

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 02 779 8070

E naslov: info@klima-ptuj.com

Spletna stran: www.klima-ptuj.com

Datum izdaje certifikata: 25.1.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija