Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:NIVO EKO, d.o.o.

Naslov:Ulica Savinjske čete 17, 3310 ŽALEC

Država: Slovenija

Matična številka:1778536

Davčna številka: 44031475

Zastopnik: KLEMEN SENIČ, KLEMEN SENIČ

Datum vpisa: 16.6.2003

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 03 422 4109

E naslov: info@nivoeko.si

Spletna stran: www.nivoeko.si

Datum izdaje certifikata: 18.5.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija