Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:PINACEA d.o.o.

Naslov:Moravče pri Gabrovki 64, 1274 GABROVKA

Država: Slovenija

Matična številka:1789414

Davčna številka: 55928030

Zastopnik: ROK SMRKE, ŠPELA SMRKE

Datum vpisa: 17.12.2002

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 08 205 7620

E naslov: info@pinacea.si

Spletna stran: www.pinacea.si

Datum izdaje certifikata: 12.11.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija