Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:MIK OKNA, d.o.o.

Naslov:Celjska cesta 55, 3212 VOJNIK

Država: Slovenija

Matična številka:1857584

Davčna številka: 57930171

Zastopnik: FRANC PLIBERŠEK, ADRIJANA PLIBERŠEK JERAM

Datum vpisa: 11.8.2003

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 0590 828 00

E naslov:

Spletna stran: www.mik-ce.si

Datum izdaje certifikata: 16.6.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija