Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:MIHALIČ IN PARTNER, d.n.o.

Naslov:Poljanska cesta 52, 4220 ŠKOFJA LOKA

Država: Slovenija

Matična številka:2020432

Davčna številka: 72838892

Zastopnik: FRANC MIHALIČ, FRANC MIHALIČ, RENATA MIHALIČ, RENATA MIHALIČ

Datum vpisa: 7.12.2004

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 051 207 048

E naslov: info@mihalic-partner.com

Spletna stran: www.mihalic-partner.com

Datum izdaje certifikata: 22.7.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija