Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:PULKO VENTILI RUŠE d.o.o.

Naslov:Mariborska cesta 48A, 2352 SELNICA OB DRAVI

Država: Slovenija

Matična številka:2162814

Davčna številka: 13017896

Zastopnik: ALEŠ PULKO, MIRAN PULKO

Datum vpisa: 23.12.2005

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 673 0351

E naslov: info@pulko-ventili.si

Spletna stran: www.pulko-ventili.si

Datum izdaje certifikata: 6.6.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija