Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:MONEL PRO d.o.o.

Naslov:Špruha 15, 1236 TRZIN

Država: Slovenija

Matična številka:2190982

Davčna številka: 78869307

Zastopnik: ALEN ŽIVKOVIČ

Datum vpisa: 4.4.2006

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 562 1034

E naslov: monel@monel.si

Spletna stran: www.monel.si

Datum izdaje certifikata: 17.12.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija