Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:CBD d.o.o.

Naslov:Lopata 19G, 3000 CELJE

Država: Slovenija

Matična številka:2222272

Davčna številka: 53071492

Zastopnik: DANICA DUJIĆ, DANICA DUJIĆ, BRUNO DUJIČ, BRUNO DUJIČ

Datum vpisa: 16.6.2006

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 041 842 752

E naslov: vodstvo@cbd.si

Spletna stran: www.cbd.si

Datum izdaje certifikata: 16.11.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija