Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:MD SVETOVANJE d.o.o.

Naslov:Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:2295750

Davčna številka: 97239372

Zastopnik: MIHA DVOJMOČ

Datum vpisa: 17.5.2007

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 031 692 524

E naslov: mdinfo@mdsvetovanje.eu

Spletna stran: www.mdsvetovanje.eu

Datum izdaje certifikata: 25.3.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija