Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SINHRO d.o.o.

Naslov:Tehnološki park 21, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:2296390

Davčna številka: 38628767

Zastopnik: IGOR ANDRENŠEK, NIVES ROŠ

Datum vpisa: 31.5.2007

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 059 222 220

E naslov: info@sinhro.si

Spletna stran: www.sinhro.si

Datum izdaje certifikata: 10.7.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija