Bisnode Slovenija certifikatom potvrđuje da poslovni subjekt zadovoljava međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u najviši razred bonitetne izvrsnosti u Sloveniji. Poslovni subjekt ispunjava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i spada u najpouzdanije slovenske poslovne subjekte, koji imaju pravo koristiti međunarodno priznati status AAA kao simbol standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 0,41%).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:MTS - TRANSPORTNA LOGISTIKA d.o.o.

Adresa:Kosovelova ulica 11, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matični broj:2320282

Porezni broj: 77738284

Zastupnik: MARKO CUSSIGH, MARKO CUSSIGH, MARKO CUSSIGH, PETRA KRAJNC, PETRA KRAJNC

Datum registracije: 14.9.2007.

Veličina poduzeća: Mikro

Telefon: 041 644 050

E-mail: info@mts.si

Adresa Internet stranice: www.mts.si

Datum izdavanja certifikata: 22.7.2020.

Provjerava i izdaje: Bisnode Slovenija