Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ČAS d.o.o.

Naslov:Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:2373319

Davčna številka: 54748909

Zastopnik: MARIJA ČAS, TOMAŽ ČAS

Datum vpisa: 22.1.2008

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 0590 363 50

E naslov: info-cas@t-2.net

Spletna stran: www.varnostnoizobrazevanje-cas.si

Datum izdaje certifikata: 22.7.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija