Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:STROJEPLASTIKA MARIO KUKOVIČ S.P.

Naslov:Cesta Kozjanskega odreda 8, 3230 ŠENTJUR

Država: Slovenija

Matična številka:3212556

Davčna številka: 65630866

Zastopnik: ŽIGA KUKOVIČ

Datum vpisa: 8.8.2007

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 041 741 094

E naslov: info@strojeplastika.si

Spletna stran: www.strojeplastika.si

Datum izdaje certifikata: 25.10.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija