Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:DA BO MONT, d.o.o.

Naslov:Zgornji Duplek 37F, 2241 SPODNJI DUPLEK

Država: Slovenija

Matična številka:3313832

Davčna številka: 47554843

Zastopnik: ANDREJ DAJČMAN, BOJAN DAJČMAN, VERA DAJČMAN

Datum vpisa: 14.4.2008

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 041 322 230

E naslov: info@dabo.si

Spletna stran: www.dabo.si

Datum izdaje certifikata: 30.7.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija