Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:DEUČMAN, d.o.o.

Naslov:Zimica 47, 2242 ZGORNJA KORENA

Država: Slovenija

Matična številka:3435059

Davčna številka: 25616960

Zastopnik: MARJAN DEUČMAN, MARJAN DEUČMAN, MILAN DEUČMAN, MILAN DEUČMAN

Datum vpisa: 13.11.2008

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 031 305 621

E naslov: deucmandoo@siol.net

Spletna stran: http://www.cnc-deucman.eu

Datum izdaje certifikata: 19.12.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija