Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:MARIFARM d.o.o.

Naslov:Minařikova ulica 8, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:3441121

Davčna številka: 67971300

Zastopnik: ALJAŽ LEŠNIK, OLEG SUTIAGIN, VIKTOR GRYBAN

Datum vpisa: 25.11.2008

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 02 620 8200

E naslov: info@marifarm.si

Spletna stran: www.marifarm.si

Datum izdaje certifikata: 27.7.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija