Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:Javne službe Ptuj d.o.o.

Naslov:Ulica heroja Lacka 3, 2250 PTUJ

Država: Slovenija

Matična številka:3441890

Davčna številka: 92851525

Zastopnik: ALEN HODNIK

Datum vpisa: 26.11.2008

Velikost podjetja: Velike enote

Telefon: 02 787 5950

E naslov: info@js-ptuj.si

Spletna stran: www.js-ptuj.si

Datum izdaje certifikata: 12.4.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija