Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:LIP Bohinj, d.o.o.

Naslov:Ulica Tomaža Godca 5, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Država: Slovenija

Matična številka:3471187

Davčna številka: 68949456

Zastopnik: BOJAN RESMAN, FRANZ MELIEßNIG

Datum vpisa: 16.1.2009

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 04 579 5800

E naslov: info@lipbohinj.si

Spletna stran: www.lipbohinj.si

Datum izdaje certifikata: 1.9.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija