Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:NANO ELEKTRONIKA, d.o.o.

Naslov:Jadranska cesta 27, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:3501949

Davčna številka: 77572220

Zastopnik: BOŠTJAN SKERBIŠ

Datum vpisa: 11.3.2009

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 331 3211

E naslov: info@nanoelektronika.si

Spletna stran: www.nanoelektronika.si

Datum izdaje certifikata: 23.11.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija