Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SMS MARKETING, OGLAŠEVANJE, d.o.o.

Naslov:Cankarjeva ulica 6E, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:3676919

Davčna številka: 44386672

Zastopnik: SEKA MIRNIK, SERGEJA MIRNIK

Datum vpisa: 8.1.2010

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 231 1130

E naslov: info@smsmarketing.net

Spletna stran: http://www.smsmarketing.net

Datum izdaje certifikata: 12.2.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija