Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:PAN TRANSPORT d.o.o.

Naslov:Parmova ulica 53, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:3833429

Davčna številka: 31943063

Zastopnik: DRAGOMIR JOVANOVIĆ, JAKOB VREČKO

Datum vpisa: 19.10.2010

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 040 749 405

E naslov: office.pantransport@gmail.com

Spletna stran: pantransport.com

Datum izdaje certifikata: 7.12.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija