Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:ELITPLAN d.o.o.

Naslov:Koprska ulica 94, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:3882179

Davčna številka: 24821349

Zastopnik: VIKTOR VIKI OŠTARJAŠ

Datum vpisa: 5.1.2011

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 041 346 055

E naslov: viktor.ostarjas@telemach.net

Spletna stran: www.elitplan.si

Datum izdaje certifikata: 10.5.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija