Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:Avtomati Štefančič d.o.o.

Naslov:Vilharjeva cesta 48, 6250 ILIRSKA BISTRICA

Država: Slovenija

Matična številka:3925935

Davčna številka: 47457473

Zastopnik: EDVIN GODINA, EMIL ŠTEFANČIČ, ESTER ŠTEFANČIČ, KARMEN GODINA

Datum vpisa: 4.3.2011

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 05 710 1352

E naslov: info@avtomatistefancic.si

Spletna stran: http://www.avtomatistefancic.si

Datum izdaje certifikata: 8.9.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija