Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d.

Naslov:Borovška cesta 103A, 4280 KRANJSKA GORA

Država: Slovenija

Matična številka:5001412

Davčna številka: 56234279

Zastopnik: ANDERS EMIL MAGNUS RYDELIUS

Datum vpisa: 3.7.1989

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 04 588 1414

E naslov: info@kr-gora.si

Spletna stran: www.kr-gora.si

Datum izdaje certifikata: 9.12.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija