Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:BTC d.d.

Naslov:Šmartinska cesta 152, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:5068681

Davčna številka: 51367971

Zastopnik: DAMJAN KRALJ, HELENA PETRIN, JOŽE MERMAL, RAJKO ČVOROVIĆ

Datum vpisa: 2.10.1990

Velikost podjetja: Velike enote

Telefon: 01 585 1329

E naslov: info@btc.si

Spletna stran: www.btc.si

Datum izdaje certifikata: 21.11.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija