Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.

Naslov:Ulica 15.maja 4, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:5072255

Davčna številka: 32375204

Zastopnik: DAVOR BRIŠEVAC

Datum vpisa: 28.3.1974

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 05 663 3700

E naslov: info@marjeticakoper.si

Spletna stran: www.marjeticakoper.si

Datum izdaje certifikata: 14.1.2021

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija