Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:LEON BOKAL S.P.

Naslov:Zminec 23B, 4220 ŠKOFJA LOKA

Država: Slovenija

Matična številka:5290491

Davčna številka: 97426601

Zastopnik: IVAN BOKAL, MILENA BOKAL

Datum vpisa: 15.11.1993

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 041 941 205

E naslov: info@tapetnistvo-bokal.si

Spletna stran: www.tapetnistvo-bokal.si

Datum izdaje certifikata: 16.1.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija