Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SPIT d.o.o. Nova Gorica

Naslov:Vojkova cesta 19, 5250 SOLKAN

Država: Slovenija

Matična številka:5312957

Davčna številka: 57689938

Zastopnik: DORIS LOZEJ, MIRAN LOZEJ

Datum vpisa: 16.2.1990

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 05 330 5100

E naslov: info@spit.si

Spletna stran: www.spit.si

Datum izdaje certifikata: 21.10.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija