Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:COMBIC d.o.o. Podnanos

Naslov:Podnanos 66A, 5272 PODNANOS

Država: Slovenija

Matična številka:5318734

Davčna številka: 97106577

Zastopnik: FRANC KOPATIN, MARTIN KOPATIN, SIMONA KOPATIN

Datum vpisa: 14.3.1990

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 05 367 1720

E naslov: info@combic.si

Spletna stran: www.combic.si

Datum izdaje certifikata: 27.1.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija