Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:AMBIENT d.o.o.

Naslov:Tovarniška cesta 36, 1370 LOGATEC

Država: Slovenija

Matična številka:5417520

Davčna številka: 44373937

Zastopnik: ROBERT KUPEC, ROBERT KUPEC

Datum vpisa: 23.10.1990

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 437 2085

E naslov: okna.kli@oknakli.si

Spletna stran: www.ambient-nm.si

Datum izdaje certifikata: 18.8.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija