Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:REMAX d.o.o.

Naslov:Tržaška cesta 23, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:5452201

Davčna številka: 16305728

Zastopnik: LUKA REMIC, RADEJKA ČUČEK REMIC, VANJA REMIC, ŽIGA REMIC

Datum vpisa: 24.1.1991

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 300 0070

E naslov: info@remax.si

Spletna stran: www.remax.si

Datum izdaje certifikata: 8.5.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija