Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KREVZEL INSTALACIJE d.o.o.

Naslov:Metleče 14A, 3325 ŠOŠTANJ

Država: Slovenija

Matična številka:5457033

Davčna številka: 77819292

Zastopnik: ALBINA KREVZEL, FRANC KREVZEL, TADEJ-SREČKO RAMPRE

Datum vpisa: 20.12.1990

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 03 898 1850

E naslov: info@krevzel-instalacije.si

Spletna stran: www.krevzel-instalacije.si

Datum izdaje certifikata: 24.7.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija