Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:TOKAS Inženiring, d.o.o.

Naslov:Industrijska cesta 1, 1290 GROSUPLJE

Država: Slovenija

Matična številka:5485908

Davčna številka: 93031092

Zastopnik: TOMAŽ KASTANETO, TOMAŽ KASTANETO

Datum vpisa: 28.1.1991

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 563 1030

E naslov: info@tokas.si

Spletna stran: www.tokas.si

Datum izdaje certifikata: 29.1.2021

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija