Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:INTERTEAM, d.o.o. Kočevje

Naslov:Mestni log IV 3, 1330 KOČEVJE

Država: Slovenija

Matična številka:5516102

Davčna številka: 69608261

Zastopnik: NATAŠA FIGAR, TOMAŽ FIGAR

Datum vpisa: 5.6.1991

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 895 0744

E naslov: info@interteam.si

Spletna stran: www.interteam.si

Datum izdaje certifikata: 10.6.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija