Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ZARJA KOVIS d.o.o., Kamnik

Naslov:Molkova pot 5, 1241 KAMNIK

Država: Slovenija

Matična številka:5521483

Davčna številka: 26409569

Zastopnik: IVAN HRIBAR

Datum vpisa: 4.10.1991

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 830 8600

E naslov: info@zarja-kovis.si

Spletna stran: www.zarja-kovis.si

Datum izdaje certifikata: 29.1.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija