Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:TULI d.o.o., Ljubljana

Naslov:Pot čez gmajno 7, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:5523753

Davčna številka: 31878229

Zastopnik: DANICA PLEŠKO, ERIKA PLEŠKO, JOŽE PLEŠKO, JURE PLEŠKO, URŠKA RUBIN

Datum vpisa: 21.11.1991

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 257 2484

E naslov: info@tuli.si

Spletna stran: www.tuli.si

Datum izdaje certifikata: 19.10.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija