Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:Parcom d.o.o. Nova Gorica

Naslov:Vodovodna pot 4, 5000 NOVA GORICA

Država: Slovenija

Matična številka:5525713

Davčna številka: 85350524

Zastopnik: BOŠTJAN MARC, PETER MARC, PETER MARC

Datum vpisa: 13.12.1991

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 05 335 2700

E naslov: prodaja@parcom.si

Spletna stran: www.parcom.si

Datum izdaje certifikata: 24.7.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija