Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt že tretje leto zapored dosega mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:TEHNOMARKET d.o.o. Koper

Naslov:Ulica 15.maja 23, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:5580897

Davčna številka: 63144883

Zastopnik: BORUT ŽABKAR, BORUT ŽABKAR, STANISLAV ŽABKAR, STANISLAV ŽABKAR

Datum vpisa: 3.4.1992

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 0590 210 31

E naslov: info@tehnomarket.si

Spletna stran: tehnomarket.si

Datum izdaje certifikata: 29.4.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija