Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:ZLATOROG OPREMA d.o.o.

Naslov:Miklavška cesta 53C, 2311 HOČE

Država: Slovenija

Matična številka:5616867

Davčna številka: 82198683

Zastopnik: ALEŠ TOMAŽIČ, MARIJA KIRBIŠ, SAŠO KIRBIŠ

Datum vpisa: 2.6.1992

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 02 613 0870

E naslov: info@goldpack.si

Spletna stran: www.zlatorogoprema.si

Datum izdaje certifikata: 19.3.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija