Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:TEHBO d.o.o.

Naslov:Čopova ulica 9B, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

Država: Slovenija

Matična številka:5626463

Davčna številka: 92993508

Zastopnik: NEVENKA BORKO

Datum vpisa: 2.6.1992

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 805 5060

E naslov: info@tehbo.si

Spletna stran: www.tehbo.si

Datum izdaje certifikata: 14.12.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija