Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:BOLERO d.o.o.

Naslov:Dunajska cesta 49, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:5662591

Davčna številka: 38990369

Zastopnik: JANJA PUŠL, ZORAN KLJUN

Datum vpisa: 24.6.1992

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 015 120 512

E naslov: info@bolero.si

Spletna stran: www.bolero.si

Datum izdaje certifikata: 3.9.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija