Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ODAKO d.o.o.

Naslov:Stegne 31, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:5664012

Davčna številka: 55911226

Zastopnik: DAVID KOZJEK, DAVID KOZJEK, MATEJA KOZJEK, MATEJA KOZJEK

Datum vpisa: 7.10.1992

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 500 0290

E naslov:

Spletna stran: www.odako.eu

Datum izdaje certifikata: 23.7.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija