Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:LEDINEK ENGINEERING d.o.o.

Naslov:Slivniška cesta 18, 2311 HOČE

Država: Slovenija

Matična številka:5682355

Davčna številka: 14637979

Zastopnik: ANDREJ NOVAK, GREGOR LEDINEK

Datum vpisa: 10.12.1992

Velikost podjetja: Velike enote

Telefon: 02 613 0023

E naslov: info@ledinek.com

Spletna stran: www.ledinek.com

Datum izdaje certifikata: 14.4.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija