Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:LEDINEK ENGINEERING d.o.o.

Naslov:Slivniška cesta 18, 2311 HOČE

Država: Slovenija

Matična številka:5682355

Davčna številka: 14637979

Zastopnik: ANDREJ NOVAK, GREGOR LEDINEK

Datum vpisa: 10.12.1992

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 02 613 0023

E naslov: info@ledinek.com

Spletna stran: www.ledinek.com

Datum izdaje certifikata: 10.5.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija