Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:DOLINŠEK - S, d.o.o. Šempeter

Naslov:Vrtna ulica 9, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Država: Slovenija

Matična številka:5754267

Davčna številka: 29133882

Zastopnik: IRENA DOLINŠEK, MIRKO KOVAČIČ

Datum vpisa: 26.3.1993

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 03 703 3013

E naslov: as@dolinsek-s.si

Spletna stran: www.dolinsek-s.si

Datum izdaje certifikata: 9.7.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija